Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 165 : một ô tô cứ đi 100km tiêu thụ hết 12,5 l xăng. hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 60 km thì tiêu thụ hết bao nhiu l xăng ?

Toán Lớp 5: 165 : một ô tô cứ đi 100km tiêu thụ hết 12,5 l xăng. hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 60 km thì tiêu thụ hết bao nhiu l xăng ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  7,5 lít.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi ki-lô-mét tiêu thụ hết:
           $12,5:100=0,125$ (lít).
  60 ki-lô-mét tiêu thụ hết:
           $0,125\times60=7.5$ (lít).
                    Đáp số: 7,5 lít.

 2. Lời giải và giải thích chi tiết + Giải đáp :

  text{Ô tô đó đi 1 ki-lô-mét thì tiêu thụ số lít xăng là}
  text{12,5 : 100 = 0,125 ( lít xăng )}
  text{Ô tô đó đi 60 ki-lô-mét thì tiêu thụ số lít xăng là}
  text{60 × 0,125 = 7,5 ( lít xăng )}
  text{Đáp số : 7,5 lít xăng}
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )