Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA a) Chứng minh ∆AMC = ∆DMB b) Chứng min

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA
lấy điểm D sao cho MD = MA
a) Chứng minh ∆AMC = ∆DMB
b) Chứng minh BD // AC
Làm nhanh giúp mình với hứa cho ctlhn ạ (ko cần vẽ hình)

Comments ( 1 )

 1. a) \text{Xét ∆AMC và ∆DMB có:}
  \hat{AMC}=\hat{BMD}  \text{(2 góc đối đỉnh)}
  MA=MD  $(gt)$
  MB=MC  \text{( M là trung điểm AC)}
  ⇒∆AMC= ∆DMB  (c.g.c)
  b)
  ∆AMC= ∆DMB  \text{(câu a)}
  ⇒\hat{CAM}=\hat{MDB}  \text{(2 góc tương ứng)}
  \text{mà 2 góc này ở vị trí so le trong}
  $⇒BD//AC$  

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )