Toán Lớp 6: 1 mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là bằng 34 cm,tính diện tích hình chữ nhật ấy biết chiều dài hơn rộng 7 cm

Toán Lớp 6: 1 mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là bằng 34 cm,tính diện tích hình chữ nhật ấy biết chiều dài hơn rộng 7 cm

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 1 mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là bằng 34 cm,tính diện tích hình chữ nhật ấy biết chiều dài hơn rộng 7 cm”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nữa chu vi của hình chữ nhật là :
  34 : 2 = 17 ( cm )
  chiều rộng của hình chữ nhật là :
  ( 17 – 7 ) : 2 = 5 ( cm ) 
  chiều dài của hình chữ nhật là :
  17 – 5 = 12 ( cm ) 
  diện tích của hình chữ nhật đó là : 
   12 x 5 = 60 ( cm)
  Đáp số : 60 cm2

Viết một bình luận