Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1 mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là bằng 34 cm,tính diện tích hình chữ nhật ấy biết chiều dài hơn rộng 7 cm

Toán Lớp 6: 1 mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là bằng 34 cm,tính diện tích hình chữ nhật ấy biết chiều dài hơn rộng 7 cm

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi HCN là 
  34:2=17(cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là 
  (17+7):2=12(cm)
  Chiều rộng HCN là 
  (17-7);2=5(cm)
  Diện tích HCN là 
  12×5=60(cm2)
             Đáp số: 60cm²

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nữa chu vi của hình chữ nhật là :
  34 : 2 = 17 ( cm )
  chiều rộng của hình chữ nhật là :
  ( 17 – 7 ) : 2 = 5 ( cm ) 
  chiều dài của hình chữ nhật là :
  17 – 5 = 12 ( cm ) 
  diện tích của hình chữ nhật đó là : 
   12 x 5 = 60 ( cm)
  Đáp số : 60 cm2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )