Toán Lớp 9: tung độ gốc cảu đường thẳng y=3-2x là A.-1 B 3 C -2 D 1

Toán Lớp 9: tung độ gốc cảu đường thẳng y=3-2x là
A.-1
B 3
C -2
D 1

0 bình luận về “Toán Lớp 9: tung độ gốc cảu đường thẳng y=3-2x là A.-1 B 3 C -2 D 1”

Viết một bình luận