Toán Lớp 5: Một vườn cây có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh Viết tiếp vào chỗ chấm a, tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn

Toán Lớp 5: Một vườn cây có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh
Viết tiếp vào chỗ chấm
a, tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là:………..
tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vườn là:…………
b,các tỉ số trên viết dưới dạng phân số thập phân là :……..;………
các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là :……………;………………
c, trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có……….. cây cam
trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có……….. cây chanh

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một vườn cây có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh Viết tiếp vào chỗ chấm a, tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn”

 1. Một vườn cây có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh Viết tiếp vào chỗ chấm
  a) tỉ số giữc,  số cây cam và số cây trong vườn là: 300/500
  Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vườn là: 200/500
  b) các tỉ số trên viết dưới dạng phân số thập phân là : 0, 6 %; 0, 4%
  Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là : 60%;40%
  Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì 40 cây cam
  Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 60 cây chanh
   

  Trả lời
 2. Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là: $\frac{300}{500}$ 
  Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vườn là:  $\frac{200}{500}$ 
  Tỉ số trên viết dưới dạng phân số thập phân là: $\frac{60}{100}$ ; $\frac{40}{100}$ 
  Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 60 cây cam.
  Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 40 cây chanh
  #trinhphuong17321.#hd247. Chúc bạn học tốt ^^

  Trả lời

Viết một bình luận