Toán Lớp 6: 1 hình thoi có diện tích là 30 cm2,độ dài 1 đường chéo là 12 dm,Tính độ dài đường chéo còn lại

Toán Lớp 6: 1 hình thoi có diện tích là 30 cm2,độ dài 1 đường chéo là 12 dm,Tính độ dài đường chéo còn lại

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 1 hình thoi có diện tích là 30 cm2,độ dài 1 đường chéo là 12 dm,Tính độ dài đường chéo còn lại”

 1. Giải đáp:
   0,5 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      12 dm = 120 cm
   Độ dài đường chéo còn lại là:
        30 . 2 : 120 = 0,5 (cm)
         Đáp số: 0,5 cm

Viết một bình luận