Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm hai giá trị số của x, sao cho 0,4< x < 0,5.

Toán Lớp 5: Tìm hai giá trị số của x, sao cho 0,4< x < 0,5.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  0,4< x < 0,5
  -> x in { 0,45 ; 0, 47 }
  Ngoài ra còn có thể chọn các giá trị khác VD : 0,46 ; 0,48; 0,49; 0,411; 0,437, …
   

 2. 0,4 < x < 0,5
  => 0,40 < x < 0,50 
  => x = {0,41;0,42}
  Vậy x = {0,41;0,42}
  -> Ngoài ra bạn có thể lấy các số khác như: 0,43;0,44;0,45;0,46;0,47;0,48;0,49
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )