Toán Lớp 6: 1 chiếc máy bay đang ở độ cao 5000mét, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có 1còn tàu ngầm đang ở độ 1200mét. tính khoảng cách theo ch

Toán Lớp 6: 1 chiếc máy bay đang ở độ cao 5000mét, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có 1còn tàu ngầm đang ở độ 1200mét. tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm ( chỉ ghi kết quả)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 1 chiếc máy bay đang ở độ cao 5000mét, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có 1còn tàu ngầm đang ở độ 1200mét. tính khoảng cách theo ch”

Viết một bình luận