Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1 chiếc máy bay đang ở độ cao 5000mét, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có 1còn tàu ngầm đang ở độ 1200mét. tính khoảng cách theo ch

Toán Lớp 6: 1 chiếc máy bay đang ở độ cao 5000mét, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có 1còn tàu ngầm đang ở độ 1200mét. tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm ( chỉ ghi kết quả)

Comments ( 2 )

  1. Khoảng cách giữa máy bay và tàu ngầm là:
    5000+1200=6200(m)
    Dấp số 6200m

  2. Khoảng cách giữa máy bay và tàu ngầm là :
    5000 – (-1200) = 5000 + 1200 = 6200 (m)
    Đáp số : 6200m

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim