Toán Lớp 10: cho hai điểm M(1 6) và N(6 3) tìm điểm P mà vecto MP=2 vecto MN a)P(0 11) b)P(2 4) c)P(11 0) d)P(6 5)

Toán Lớp 10: cho hai điểm M(1 6) và N(6 3) tìm điểm P mà vecto MP=2 vecto MN
a)P(0 11) b)P(2 4) c)P(11 0) d)P(6 5)

0 bình luận về “Toán Lớp 10: cho hai điểm M(1 6) và N(6 3) tìm điểm P mà vecto MP=2 vecto MN a)P(0 11) b)P(2 4) c)P(11 0) d)P(6 5)”

Viết một bình luận