Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Viết thành tỉ số phần trăm: 0,83 = …….. % A. 8,3% B. 0,83% C. 83% D. 830% Nhanh nha mik đg cần gấp

Toán Lớp 5: Viết thành tỉ số phần trăm: 0,83 = …….. %
A. 8,3% B. 0,83% C. 83% D. 830%
Nhanh nha mik đg cần gấp

Comments ( 2 )

 1. Ta có: {0,83×100}/{1}%=83%
  Vậy chọn ý C

 2. $#RinnBoy$
  $#anhsangsoiduong.vn$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   => Chọn: C. 83%
  => Giải thích: 0,83 = 83%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )