Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A ( AB

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A ( AB

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, xét Δ ABE vàΔ DBE, có:
  BE là cạnh chung
  ∠ABE=∠DBE(gt)
  AB=BD(gt)
  ⇒Δ ABE=Δ DBE(c.g.c)
  b, vì ΔBMA=ΔBMD(c.g.c)
  ⇒∠BMA=∠BMD
  mà ∠BMA+∠BMD=180(2 góc kề bù)
  ⇒∠BMA=∠BMD=180/2=90
  ⇒ BE vuông góc với AD tại M

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-tren-canh-bc-lay-diem-d-sao-cho-ab-bd-ve-tia-phan

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh