Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: một thanh kim loại có số đo độ dài là 2,5m. Người thứ nhất chỉ vào nó nói: thanh này nặng 49,5kg. Người thứ 2 nói: cần cắt ngắn thanh n

Toán Lớp 6: một thanh kim loại có số đo độ dài là 2,5m. Người thứ nhất chỉ vào nó nói: thanh này nặng 49,5kg. Người thứ 2 nói: cần cắt ngắn thanh này đi 1m. Hỏi sau khi cắt thanh này nặng bao nhiêu kg ?

Comments ( 2 )

 1. $\text{- Tóm tắt:}$
       $2,5m$ : $49,5kg$
       $1,5m$ : $?kg$
  $\text{- Giải:}$
               $\text{Khối lượng của thanh kim loại sau khi cắt:}$
                    $\dfrac{1,5.49,5}{2,5}=29,7kg$
                           $\text{Đáp số : $29,7kg$}$

 2. Sau khi cắt thanh này nặng số kg là :
  1,5.49,5:2,5=29,7(kg)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Melanie