Toán Lớp 5: Viết mỗi phép chia sau dưới dạng tỉ số: 12 : 48 = , 45 : 135 = , 12,4 : 62= , 1

By Thanh Thu

Toán Lớp 5: Viết mỗi phép chia sau dưới dạng tỉ số:
12 : 48 = , 45 : 135 = , 12,4 : 62= , 1,4 : 19,6=

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Viết mỗi phép chia sau dưới dạng tỉ số: 12 : 48 = , 45 : 135 = , 12,4 : 62= , 1”

Viết một bình luận