Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Câu hỏi: Cho hình chữ nhật EFGH có FE=2EH. Gọi A và B lần lượt là trung điểm của FE, HG. a, Chứng minh tứ giác AFBH là hình bình hành.

Toán Lớp 8: Câu hỏi: Cho hình chữ nhật EFGH có FE=2EH. Gọi A và B lần lượt là trung điểm của FE, HG.
a, Chứng minh tứ giác AFBH là hình bình hành.
b, Tứ giác AFGB là hình gì? Vì sao?
c, Tính diện tích tứ giác EFGH biết AB=3m.

Comments ( 1 )

 1. Ta có EFGH là hình chữ nhật
  => EF=HG
  mà EA=AF
  HB=GB
  =>EA=AF=HB=BG
  Ta có AF=HB
  AF//HB( vì EFGH là hcn)
  => Tứ giác EFGH là hbh
  b) Ta có AF//BG và AF=BG
  => AFGB là hbh
  mà góc F=90°
  => AFGB là hcn(1)
  Ta có FG=1/2EF
  => AF=FG(2)
  Từ (1) và (2)=> AFGB là hình vuông
  Ta có AFGB là hình vuông=> AB=FG
  Mà AB=3cm=> FG=3cm
  Mà FG=1/2EF=> EF=3.2=6cm
  Diện tích hcn EFGH là 6.3=18(cm)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh