Toán Lớp 8: C= 3x ( 5x^2 -2) – 5x^2 ( 7+3x) – 2,5.( 2-14x) với giá trị tuyệt đối của x = 1/2

By Hạ Uyên

Toán Lớp 8: C= 3x ( 5x^2 -2) – 5x^2 ( 7+3x) – 2,5.( 2-14x) với giá trị tuyệt đối của x = 1/2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: C= 3x ( 5x^2 -2) – 5x^2 ( 7+3x) – 2,5.( 2-14x) với giá trị tuyệt đối của x = 1/2”

Viết một bình luận