Toán Lớp 5: tính nhanh 9 x 19 x 29 x 39 x–..x2009 x 2019 – 8 x 18 x 28 x 38 x–x2008 x 2018

Toán Lớp 5: tính nhanh
9 x 19 x 29 x 39 x……….x2009 x 2019 – 8 x 18 x 28 x 38 x……..x2008 x 2018

0 bình luận về “Toán Lớp 5: tính nhanh 9 x 19 x 29 x 39 x–..x2009 x 2019 – 8 x 18 x 28 x 38 x–x2008 x 2018”

 1. số thừa số : 
  ( 2009 – 9 ) : 10 + 1 = 201 
  Ta có 91=9;92=8;93=729 
  Mà ở đây có 201 thừa số 
  Vậy tận cùng của tích trên là số 9 
   
   

Viết một bình luận