Toán Lớp 12: đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = 3 x – 1/2 x + 4 có phương trình là

Toán Lớp 12: đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = 3 x – 1/2 x + 4 có phương trình là

0 bình luận về “Toán Lớp 12: đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = 3 x – 1/2 x + 4 có phương trình là”

 1. Giải đáp:
  TCN: $y = \dfrac32$
  TCĐ: $x = -2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad y = \dfrac{3x-1}{2x+4}$
  $TXD: D =\Bbb R\backslash \{-2\}$
  Ta có:
  $\lim\limits_{x\to \pm \infty}y = \dfrac32$
  $\Rightarrow y = \dfrac32$ là TCN của ĐTHS
  $\lim\limits_{x\to  (-2)^+}y = -\infty;\ \lim\limits_{x\to (-2)^-}y= +\infty$
  $\Rightarrow x = -2$ là TCĐ của ĐTHS

Viết một bình luận