Toán Lớp 6: tính nhanh 1999 1999.1998- 1998 1998 . 1999

Toán Lớp 6: tính nhanh
1999 1999.1998- 1998 1998 . 1999

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tính nhanh 1999 1999.1998- 1998 1998 . 1999”

 1. Giải đáp:
  0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    1999 1999.1998 -1998 1998.1999
  =1999 . 10001 .1998 – 1998  .10001 .1999
  =1999 . 10001 .1998.(1-1)
  =1999 . 10001 .1998.0
  =1999 .10001 .0
  =1999 .0
  =0

Viết một bình luận