Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện : 1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 + 1/2 : 0,5 – 340

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện : 1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 + 1/2 : 0,5 – 340

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện : 1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 + 1/2 : 0,5 – 340”

 1. Đáp  án :
  $\frac{1}{4}$ : 0,25 – $\frac{1}{8}$ : 0,125 +  $\frac{1}{2}$ : 0,5 – 340
  $\frac{1}{4}$ : 0,25 – $\frac{1}{8}$ : 0,125 + $\frac{1}{2}$ :0,5 – $\frac{1}{10}$ : 0,1 
  = $\frac{1}{4}$ : $\frac{1}{4}$$\frac{1}{8}$ : $\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{2}$ : $\frac{1}{2}$$\frac{1}{10}$ : $\frac{1}{10}$
  => 1 – 1 + 1 – 1 
  => 0 + 1 – 1 
  => 1 -1 
  => 0
  Giải  thích  các  bước  giải:
    Chúc   Bạn   Học   Tốt

Viết một bình luận