Toán Lớp 6: thực hiện các phép tính 200 : [117-(23+6)]

By Hoài Hương

Toán Lớp 6: thực hiện các phép tính
200 : [117-(23+6)]
Viết một bình luận