Toán Lớp 5: 6 người thợ làm xong một đoạn đường mất 4 ngày . Vậy 8 người thợ làm xong đoạn đường mất mấy ngày? ( Giả sử năng suất của các thợ giống

Toán Lớp 5: 6 người thợ làm xong một đoạn đường mất 4 ngày . Vậy 8 người thợ làm xong đoạn đường mất mấy ngày? ( Giả sử năng suất của các thợ giống nhau )

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 6 người thợ làm xong một đoạn đường mất 4 ngày . Vậy 8 người thợ làm xong đoạn đường mất mấy ngày? ( Giả sử năng suất của các thợ giống”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    1 người thợ làm xong đoạn đường mất số ngày là : 
         6 × 4 = 24 ( ngày )
   8 người thợ làm xong đoạn đường mất số ngày là : 
        24 : 8 = 3 ( ngày )
               Đáp số : 3 ngày

 2. Giải đáp:
    1 người thợ làm xong 1 đoạn đường mất số ngày là:
              6 x 4 =  24 ( ngày )
     8 người thợ làm xong 1 đoạn đường mất số ngày là:
               24 : 8 = 3 ( ngày )
                          Đ/s: 3 ngày.          
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Viết một bình luận