Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép tính 7,54 chia 8 [ chỉ lấy 2 chữ số ở phần thập phân ]

Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép tính 7,54 chia 8 [ chỉ lấy 2 chữ số ở phần thập phân ]

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp : 7,54:8=0,94( dư 2)
  ( chỉ lấy 2 chữ số ở phần thập phân )

  toan-lop-5-tim-so-du-cua-phep-tinh-7-54-chia-8-chi-lay-2-chu-so-o-phan-thap-phan

 2. Giải đáp:
  0,9425
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-5-tim-so-du-cua-phep-tinh-7-54-chia-8-chi-lay-2-chu-so-o-phan-thap-phan

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )