Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép tính 7,54 chia 8 [ chỉ lấy 2 chữ số ở phần thập phân ]

Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép tính 7,54 chia 8 [ chỉ lấy 2 chữ số ở phần thập phân ]

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép tính 7,54 chia 8 [ chỉ lấy 2 chữ số ở phần thập phân ]”

Viết một bình luận