Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép chia 214 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép chia 214 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép chia 214 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.”

Viết một bình luận