Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép chia 214 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Toán Lớp 5: Tìm số dư của phép chia 214 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  214:3,7 thì 2 chữ số đó là 0,08
   

 2. 214 : 3,7 = 57,83.
  214 : 3,7 = 57 dư 3,1.
  Xin hay nhất ạ mình cần 1 cái nữa thôi.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )