Toán Lớp 8: Tính giá trị nhỏ nhất : `A=x^2 +2xy +2y^2 -4y+3`

Toán Lớp 8: Tính giá trị nhỏ nhất :
A=x^2 +2xy +2y^2 -4y+3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tính giá trị nhỏ nhất : `A=x^2 +2xy +2y^2 -4y+3`”

 1. Giải đáp:
  $\min A = -1\Leftrightarrow (x;y) = (-2;2)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad A = x^2 + 2xy + 2y^2 – 4y + 3$
  $\to A = (x^2 + 2xy + y^2) + (y^2 – 4y + 4) – 1$
  $\to A = (x+y)^2 + (y – 2)^2 – 1$
  Ta có:
  $(x+y)^2\geqslant 0\quad \forall x;y$
  $(y-2)^2\geqslant 0\quad \forall y$
  Do đó:
  $\quad (x+y)^2 + (y – 2)^2 – 1\geqslant -1$
  Hay $A\geqslant -1$
  Dấu $=$ xảy ra $\Leftrightarrow \begin{cases}x + y =0\\y -2 =0\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x = -2\\y = 2\end{cases}$
  Vậy $\min A = -1\Leftrightarrow (x;y) = (-2;2)$

Viết một bình luận