Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Để làm một công việc trong 8 giờ cần 30 công nhân. Nếu có 40 công nhân thì công việc đó được hoàn thành trong mấy giờ ( Tỉ lệ nghịch)

Toán Lớp 7: Để làm một công việc trong 8 giờ cần 30 công nhân. Nếu có 40 công nhân thì công việc đó được hoàn thành trong mấy giờ ( Tỉ lệ nghịch)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi thời gian 40 công nhân hoàn thành công việc là x ( giờ ) (x>0 )
  Ta có :
  30 công nhân thì hết 8 giờ
  40 công nhân thì hết x giờ
  Mà số thời gian hoàn thành công việc và số công nhân là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :
  30 . 8 =40 . x
  240=40 . x
  x=240:40
  x=6 ( giờ )
  Vậy thời gian 40 công nhân hoàn thành công việc là 6 giờ
   

 2. Vậy 40 công nhân thì công việc đó được hoàn thành trong 6 giờ.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng