Toán Lớp 5: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 6 lần tổng các chữ số của nó.

By Cát Linh

Toán Lớp 5: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 6 lần tổng các chữ số của nó.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 6 lần tổng các chữ số của nó.”

 1. Giải đáp:
   54
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đó là ab

  Theo đề thì ab = ( a + b ) * 6

  Ta có :

  a * 10 + b = a * 6 + b * 6

  a * 10 – a * 6 = b * 6 – b 

  a * ( 10 – 6 ) = b * ( 6 – 1 )

  a * 4 = b * 5

  Vậy a phải chia hết cho 5. Vì a khác 0 và là số có 1 chữ số nên a = 5.

  Thay a = 5 ta có b = 4.

  Vậy số đó là 54.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  gọi số đó là :ab
  ab = 6 x (a+b)
  10a + b= 6a + 6b
  4 x a= 5 x b
  vậy ab = 54
  vậy số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 6 lần tổng các chữ số của nó là số 54
  xin vote 5 sao

  Trả lời

Viết một bình luận