Toán Lớp 5: Tìm một số sao cho khi tử số của phân số 13 /50 cộng với số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số 3/5 tìm số đó

Toán Lớp 5: Tìm một số sao cho khi tử số của phân số 13 /50 cộng với số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số 3/5
tìm số đó

TRẢ LỜI

 1. Nếu giữ nguyên mẫu thì mẫu vẫn là 50
  3/5= 30/50
  Số đó là:
  30/50-13/50= 17/50
  Vậy  số cần tìm là 17 (nó kêu là tử của số đó nên chỉ cần viết 17 thôi nhé)
  #namOvO

  Trả lời

Viết một bình luận