Toán Lớp 5: Tìm một số sao cho khi tử số của phân số 13 /50 cộng với số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số 3/5 tìm số đó

By Thanh Thu

Toán Lớp 5: Tìm một số sao cho khi tử số của phân số 13 /50 cộng với số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số 3/5
tìm số đó
Viết một bình luận