Toán Lớp 5: Tìm 20% của 4 kg gạo Tìm 40% của 160 mét vuông Tìm 60% của 3,6 kg gạo Nhanh hộ mình cần gấp có thể

Toán Lớp 5: Tìm 20% của 4 kg gạo
Tìm 40% của 160 mét vuông
Tìm 60% của 3,6 kg gạo
Nhanh hộ mình cần gấp có thể

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm 20% của 4 kg gạo Tìm 40% của 160 mét vuông Tìm 60% của 3,6 kg gạo Nhanh hộ mình cần gấp có thể”

 1. $\text{Tìm 20% của 4 kg gạo:}$
  $\text{(20 x 4) : 100= 0,8}$
  $\text{Tìm 40% của}$ 160 $m^{2}$:
  $\text{(40 x 160) : 100= 64}$
  $\text{Tìm 60% của 3,6 kg gạo}$
  $\text{(60 x 3,6) : 100= 2,16}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận