Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m chiều rộng 8m.người ta dành 70% diện tích mảnh vườn để trồng hoa . Tính diện tích phần đất

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m chiều rộng 8m.người ta dành 70% diện tích mảnh vườn để trồng hoa . Tính diện tích phần đất trồng hoa

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m chiều rộng 8m.người ta dành 70% diện tích mảnh vườn để trồng hoa . Tính diện tích phần đất”

Viết một bình luận