Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m chiều rộng 8m.người ta dành 70% diện tích mảnh vườn để trồng hoa . Tính diện tích phần đất

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m chiều rộng 8m.người ta dành 70% diện tích mảnh vườn để trồng hoa . Tính diện tích phần đất trồng hoa

Comments ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Diện tích mảnh vườn đó là:
        15xx8=120 (m^2)
  Diện tích phần đất trồng hoa là:
        120xx70:100=84 (m^2)
                  Đáp số: 84 m^2.

 2. $\text{Diện tích mảnh vườn đó là:}$
  $\text{15 x 8 = 120 ( $m^{2}$ )}$
  $\text{Diện tích phẩn đất để trồng hoa là:}$
  $\text{120 : 100 x 70 = 84 ( $m^{2}$)}$
  $\text{Đáp số: 84 $m^{2}$}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh