Toán Lớp 5: tỉ số phần trăm của hai số 3dm và 5m là: a) 0,06% b) 0,6% c) 6% d) 60%

By Hòa Tâm

Toán Lớp 5: tỉ số phần trăm của hai số 3dm và 5m là:
a) 0,06% b) 0,6% c) 6% d) 60%

0 bình luận về “Toán Lớp 5: tỉ số phần trăm của hai số 3dm và 5m là: a) 0,06% b) 0,6% c) 6% d) 60%”

Viết một bình luận