Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Chương trình toán học trung học phổ thông là một chương trình quan trọng không chỉ phục vụ trong các kỳ thi mà còn áp dụng rất lớn tron

Toán Lớp 6: Chương trình toán học trung học phổ thông là một chương trình quan trọng không chỉ phục vụ trong các kỳ thi mà còn áp dụng rất lớn trong cuộc sống hàng ngày, trong đó toán lớp 11 chiếm một phần rất lớn. Vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp và biên soạn tài liệu công thức toán 11 phần đại số giải tích theo chương trình toán phổ thông của Bộ giáo dục và đào tạo để giúp các em có một tài liệu để ôn tập hiệu quả. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích các em trong việc hệ thống hóa chương trình toán 11 nói riêng và chương trình toán phổ thông nói chung.
I. Các phần cần học công thức toán 11
Trong chương trình lớp 11, các công thức toán 11 được tập trung ở các phần lượng giác, tổ hợp, dãy số, đạo hàm,… cụ thể như sau:
A. Công thức lượng giác
1. Độ và radian
2. Các hệ thức cơ bản
3. Các hệ quả cẩn nhớ
4. Các cung liên kết
5. Các công thức biến đổi
cong-thuc-toan-dai-so-lop-11
B. Hàm số lượng giác
1. Các hàm số lượng giác
2. Tập xác định của hàm số
3. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số
4. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:Chương trình toán học trung học phổ thông là một chương trình quan trọng không chỉ phục vụ trong các kỳ thi mà còn áp dụng rất lớn trong cuộc sống hàng ngày, trong đó toán lớp 11 chiếm một phần rất lớn. Vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp và biên soạn tài liệu công thức toán 11 phần đại số giải tích theo chương trình toán phổ thông của Bộ giáo dục và đào tạo để giúp các em có một tài liệu để ôn tập hiệu quả. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích các em trong việc hệ thống hóa chương trình toán 11 nói riêng và chương trình toán phổ thông nói chung. I. Các phần cần học công thức toán 11 Trong chương trình lớp 11, các công thức toán 11 được tập trung ở các phần lượng giác, tổ hợp, dãy số, đạo hàm,… cụ thể như sau: A. Công thức lượng giác 1. Độ và radian 2. Các hệ thức cơ bản 3. Các hệ quả cẩn nhớ 4. Các cung liên kết 5. Các công thức biến đổi cong-thuc-toan-dai-so-lop-11 B. Hàm số lượng giác 1. Các hàm số lượng giác 2. Tập xác định của hàm số 3. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số 4. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung