Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 10 người thì làm một việc trong 7 ngày.Nay muốn làm công việc trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người

Toán Lớp 5: 10 người thì làm một việc trong 7 ngày.Nay muốn làm công việc trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số công nhân làm trong 5 ngày là x ( công nhân)
  Với công việc như nhau, số công nhân và thời gian hoàn thành là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
     10 . 7 =x . 5
  => x =  $\frac{10.7}{5}$ =14
  Vậy muốn làm công việc trong 5 ngày thì cần 14 người
  chúc bạn học tốt 😉

 2. 1 người làm trong :
  10 xx 7 = 70 (ngày)
  Nay muốn làm công việc trong 5 ngày thì cần :
  70 : 5 = 14 (người)
  Đáp số : 14 người

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai