Toán Lớp 5: 10 người thì làm một việc trong 7 ngày.Nay muốn làm công việc trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người

By Thúy Mai

Toán Lớp 5: 10 người thì làm một việc trong 7 ngày.Nay muốn làm công việc trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 10 người thì làm một việc trong 7 ngày.Nay muốn làm công việc trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số công nhân làm trong 5 ngày là x ( công nhân)
  Với công việc như nhau, số công nhân và thời gian hoàn thành là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
     10 . 7 =x . 5
  => x =  $\frac{10.7}{5}$ =14
  Vậy muốn làm công việc trong 5 ngày thì cần 14 người
  chúc bạn học tốt 😉

  Trả lời

Viết một bình luận