Toán Lớp 6: Có một số có 3 chữ số khi viết số đó ra An viết nhầm thành 995 biết số lúc đầu = 56 x 11 Hỏi số An viết nhầm trừ số lúc đầu là?

By Khánh Giao

Toán Lớp 6: Có một số có 3 chữ số khi viết số đó ra An viết nhầm thành 995 biết số lúc đầu = 56 x 11
Hỏi số An viết nhầm trừ số lúc đầu là?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Có một số có 3 chữ số khi viết số đó ra An viết nhầm thành 995 biết số lúc đầu = 56 x 11 Hỏi số An viết nhầm trừ số lúc đầu là?”

Viết một bình luận