Toán Lớp 5: Tháng trước nhà em phải trả 400000 đồng tiền điện, tháng này bố em đã thay các bóng đèn sợi thành các bóng đèn compac tiết kiệm nên nhà

Toán Lớp 5: Tháng trước nhà em phải trả 400000 đồng tiền điện, tháng này bố em đã thay các bóng đèn sợi thành các bóng đèn compac tiết kiệm nên nhà em phải trả 300000 đồng. Vậy tháng này gia đình em đã tiết kiệm bao nhiêu phần trăm tiền điện?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tháng trước nhà em phải trả 400000 đồng tiền điện, tháng này bố em đã thay các bóng đèn sợi thành các bóng đèn compac tiết kiệm nên nhà”

 1.       Số tiền mà tháng này nhà em đã tiết kiệm được là :
             400 000 – 300 000 = 100 000 ( đồng )
         Tháng này , gia đình em đã tiết kiệm số phần trăm là :
              100 000 : 400 000 = 0,25 = 25% ( tiền điện )
                                          Đáp số : 25% tiền điện .

 2. $\text{Số tiền mà gia đình em phải trả tháng này ít hơn số tiền lần trước số đồng là:}$
  $\text{400000 – 300000 = 100000 (Đồng)}$
  $\text{Vậy tháng này gia đình em đã tiết kiệm được số phần trăm tiền điện là:}$
  $\text{100000 : 400000 × 100 = 25%}$
  $\text{Đáp số: 25%}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

Viết một bình luận