Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tháng trước nhà em phải trả 400000 đồng tiền điện, tháng này bố em đã thay các bóng đèn sợi thành các bóng đèn compac tiết kiệm nên nhà

Toán Lớp 5: Tháng trước nhà em phải trả 400000 đồng tiền điện, tháng này bố em đã thay các bóng đèn sợi thành các bóng đèn compac tiết kiệm nên nhà em phải trả 300000 đồng. Vậy tháng này gia đình em đã tiết kiệm bao nhiêu phần trăm tiền điện?

Comments ( 2 )

 1. $\text{Số tiền mà gia đình em phải trả tháng này ít hơn số tiền lần trước số đồng là:}$
  $\text{400000 – 300000 = 100000 (Đồng)}$
  $\text{Vậy tháng này gia đình em đã tiết kiệm được số phần trăm tiền điện là:}$
  $\text{100000 : 400000 × 100 = 25%}$
  $\text{Đáp số: 25%}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

 2.       Số tiền mà tháng này nhà em đã tiết kiệm được là :
             400 000 – 300 000 = 100 000 ( đồng )
         Tháng này , gia đình em đã tiết kiệm số phần trăm là :
              100 000 : 400 000 = 0,25 = 25% ( tiền điện )
                                          Đáp số : 25% tiền điện .

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim