Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: giúp em câu c ạ cho tam giác ABC với A(5;4),B(-3;0),C(3;-2) a)chứng minh tam giác ABC vuông cân tại C b)Tìm tọa độ trọng tâm G của tam

Toán Lớp 10: giúp em câu c ạ
cho tam giác ABC với A(5;4),B(-3;0),C(3;-2)
a)chứng minh tam giác ABC vuông cân tại C
b)Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC và tính độ dài đường trung tuyến kẻ từ A
c)Tìm điểm M thuộc trục hoành cách đều A và B

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  c) M(2;0) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A(5;4);B(-3;0)
  M\in Ox=>M(a;0)
  Vì M cách đều A và B
  =>MA=MB
  =>\sqrt{(5-a)^2+(4-0)^2}=\sqrt{(-3-a)^2+(0-0)^2}
  =>25-10a+a^2+16=9+6a+a^2
  =>-16a=-32
  =>a=2
  =>M(2;0) thỏa mãn đề bài 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey