Toán Lớp 6: Tìm tất cả các cặp số nguyên (x,y)sao cho x.y=24và x+y=-10

Toán Lớp 6: Tìm tất cả các cặp số nguyên (x,y)sao cho x.y=24và x+y=-10

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm tất cả các cặp số nguyên (x,y)sao cho x.y=24và x+y=-10”

 1. $ x + y = -10 ⇒ y = -10 – x $ 
  $ x . y = 24 ⇒ x . ( -10 – x ) = 24 ⇒ 10x + x^{2} = -24 $ 
  $ 10x + x^{2} + 24 = 0 $ 
  $  ⇒ x = \frac{10±2}{2} 
  $ ⇒ x = { -4 ; -6 } $
  $ ⇔ x = -4 thì y = -6 ; x = -6 thì y = -6 $ 
   

Viết một bình luận