Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận , kho x = 6 thì y = 30 . Hệ số tỉ lệ của y đối với x là: A. 5 B. 1/5 C. 180 D. 30 Mọi người hướng

Toán Lớp 7: Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận , kho x = 6 thì y = 30 . Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:
A. 5
B. 1/5
C. 180
D. 30
Mọi người hướng dẫn em làm mấy bài dạng kiểu này với ạ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
    A.5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     Vì đại lượng tỉ lệ thuận đc biểu diễn bởi công thức y1/x1 = y2/x2 = y3/x3 = … = k
  ⇒ y/x = 30 : 6 = 5
                                                                                    

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  Đại lượng x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
  ->y=kx  (k\ne0)
  Ta có: Với x=6 thì y=30 thay vào biểu thức trên ta được
  30=k6
  =>k=30/6=5 ™
  Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là: 5
  -> Chọn: A

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )