Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên có ba chữ số, chia hết cho 90 biết rằng tổng các chữ số của số đó là một số chẵn

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên có ba chữ số, chia hết cho 90 biết rằng tổng các chữ số của số đó là một số chẵn

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên có ba chữ số, chia hết cho 90 biết rằng tổng các chữ số của số đó là một số chẵn”

Viết một bình luận