Toán Lớp 5: Số thập phân 0,75 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là bao nhiêu ?

By Cát Linh

Toán Lớp 5: Số thập phân 0,75 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là bao nhiêu ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Số thập phân 0,75 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là bao nhiêu ?”

  1. 0,75= 75/100 = 75%
    Nếu phần thập phần có 1 chữ số thì phân số thập phân ở dạng phần mười, hai chữ số ở dạng phần trăm, ba chữ số ở dạng phần nghìn,…

    Trả lời

Viết một bình luận