Toán Lớp 3: một trại gà có 4824 con gà, sáng nay đã bán ra 1/8 số gà. hỏi trại gà còn lại bao nhiêu con gà

By Trang

Toán Lớp 3: một trại gà có 4824 con gà, sáng nay đã bán ra 1/8 số gà. hỏi trại gà còn lại bao nhiêu con gà

0 bình luận về “Toán Lớp 3: một trại gà có 4824 con gà, sáng nay đã bán ra 1/8 số gà. hỏi trại gà còn lại bao nhiêu con gà”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số gà đã bán là:
  $4824$ x $\frac{1}{8}$ = $603$ ( con gà )
  Trại gà còn số con gà là:
  $4824 – 603 = 4221$
  Đáp số: $4221$ con gà
  $@HannLyy$
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận