Toán Lớp 6: 1/1.3=1/3.5+1/5.7+…+1/(2x-1).(2x+1)=49/99 Tìm x nka mng nhanh hộ=((

By Linh

Toán Lớp 6: 1/1.3=1/3.5+1/5.7+…+1/(2x-1).(2x+1)=49/99 Tìm x nka mng nhanh hộ=((

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 1/1.3=1/3.5+1/5.7+…+1/(2x-1).(2x+1)=49/99 Tìm x nka mng nhanh hộ=((”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/1.3+1/3.5+1/5.7+…+1/((2x-1)(2x+1))=49/99
  =>1/2[2/1.3+2/3.5+2/5.7+…+2/((2x-1)(2x+1))]=49/99
  =>1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+…+1/(2x-1)-1/(2x+1)=49/99:1/2
  =>1-1/(2x+1)=49/99 .2
  =>1-1/(2x+1)=98/99
  =>1/(2x+1)=1-98/99
  =>1/(2x+1)=99/99-98/99
  =>1/(2x+1)=1/99
  =>2x+1=99
  =>2x=99-1
  =>2x=98
  =>x=98:2
  =>x=49
   

  Trả lời
 2. Sửa lại đề : 
  1/(1.3) + 1/(3.5) + 1/(5.7) + … + 1/((2x-1).(2x+1)) = 49/99
  Bài làm :
  1/(1.3) + 1/(3.5) + 1/(5.7) + … + 1/((2x-1).(2x+1)) = 49/99
  => 2 . (1/(1.3) + 1/(3.5) + 1/(5.7) + … + 1/((2x-1).(2x+1)) ) = 2 . 49/99
  => 2/(1.3) + 2/(3.5) + 2/(5.7) + …. + 2/((2x-1).(2x+1)) = 98/99
  => 1 – 1/3 + 1/3 – 1/5 + 1/5 – 1/7 + ….  + 1/(2x-1) – 1/(2x+1) = 98/99
  => 1 – 1/(2x+1) = 98/99
  => 1/(2x+1) = 1 – 98/99
  => 1/(2x+1) = 1/99
  => 2x + 1 = 99
  => 2x= 98
  => x = 49
  Vậy x = 49
   

  Trả lời

Viết một bình luận