Toán Lớp 7: Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có 1 em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?

By Nhi

Toán Lớp 7: Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có 1 em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có 1 em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?”

 1. Giải đáp:
   9 người
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi người con trai có 1 em gái -> chỉ có 1 em gái
  Tổng tất cả thành viên là : bố + mẹ +6 người con trai + 1 người e gái = 9
                   Đáp số : 9 người
   

  Trả lời
 2. – Trong trường hợp câu hỏi đố mẹo thì hiểu: Gia đình đó chỉ có mỗi 1 em gái
  Gia đình đó có số người là: 
  6 + 1 + 1 + 1 = 9 (người)
  Đáp số: 9 người.
  ——————————–
  – Trong trường hợp câu hỏi bình thường thì có thể hiểu: Ở mỗi người anh sẽ có 1 người em gái.
  Vậy gia đình đó có số người là: 
  6 + 6 + 1 + 1 = 14 (người)
  Đáp số: 14 người
  (Chúc bạn học tốt)

  Trả lời

Viết một bình luận