Toán Lớp 8: Tìm x: x ( x – 2 ) + 5 = x ( x + 2 ) Giúp mk với

By Mộng Tâm

Toán Lớp 8: Tìm x:
x ( x – 2 ) + 5 = x ( x + 2 )
Giúp mk với

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x: x ( x – 2 ) + 5 = x ( x + 2 ) Giúp mk với”

 1. Giải đáp:
   x = 5/4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x (x-2) + 5 = x (x+2)
  => x^2 – 2x + 5 = x^2 + 2x
  => x^2 – 2x  – x^2 – 2x = -5
  => -4x = -5
  => x = (-5) : (-4)
  => x = 5/4
  Vậy x = 5/4

  Trả lời

Viết một bình luận