Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Có một cây gỗ dài 8m. Một bác thợ mộc muốn cưa cây gỗ đó thành những khúc gỗ dài 16dm. Biết rằng, mỗi lần cưa hết 5 phút, cưa được một

Toán Lớp 8: Có một cây gỗ dài 8m. Một bác thợ mộc muốn cưa cây gỗ đó thành những khúc gỗ dài 16dm. Biết rằng, mỗi lần cưa hết 5 phút, cưa được một khúc gỗ thì bác ấy nghỉ ngơi thêm 3 phút nữa. Hỏi bác thợ mộc cưa xong cây gỗ hết thời gian bao nhiêu phút?

Comments ( 2 )

 1. Cây gỗ sẽ được cưa thành 5 khúc, như vậy có tất cả 4 lần cưa. Mỗi lần cưa hết 5 phút và bác nghỉ thêm 3 phút, như vậy tổng số thời gian 1 lần cưa là 8 phút. Vậy thời gian bác cưa hết cây gỗ là 8 x 4 = 32 (phút).
                                   Đ/S: 32 phút.
  Xin hay nhất ;))
   

 2. Giải:
  Đổi 8m = 80dm
  Số lần bác thợ mộc cưa cây gỗ là :
        80 : 16 = 5( lần )
  Thời gian để cưa hết cây gỗ là : 
        5 . 5 = 25 ( phút )
  Từ lần cưa 1 đến 2 ; 2 đến 3 ;….; 4 đến 5 ta có 4 lần cưa
  Thời gian nghỉ của bác thợ mộc là :
       3 . 4 = 12 ( phút )
  Bác thợ mộc cưa xong cây gỗ hết số thời gian là :
       25 + 12 = 37 ( phút )
    Vậy bác thợ mộc cưa hết cây gỗ trong 37 phút
  #hoctot:3
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )