Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A,đường phân giác trong BE . Biết EC=3,BC=6.TÍNH AB,AC

By Phương

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A,đường phân giác trong BE . Biết EC=3,BC=6.TÍNH AB,AC

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A,đường phân giác trong BE . Biết EC=3,BC=6.TÍNH AB,AC”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  BE là phân giác \hat{ABC}
  ->(BA)/(BC)=(EA)/(EC)
  ->(BA)/6=(EA)/3
  ->(BA)/(EA)=2
  ->BA=2EA
  Áp dụng định lý Py-ta-go:
  AB^2+AC^2=BC^2
  ->(2AE)^2+(AE+EC)^2=BC^2
  ->4AE^2+(AE+3)^2=6^2
  ->4AE^2+AE^2+6AE+9=36
  ->5AE^2+6AE-27=0
  ->5AE^2+15AE-9AE-27=0
  ->5AE(AE+3)-9(AE+3)=0
  ->(5AE-9)(AE+3)=0
  ->AE=9/5 (Vì độ dài hình học luôn dương)
  ->AB=2AE=2. 9/5=18/5
  Áp dụng định lý Py-ta-go:
  AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{6^2-(18/5)^2}=24/5

  Trả lời

Viết một bình luận