Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Bán kính hình tròn B gấp 3 lần bán kính hình tròn A. Nếu hình A lăn xung quanh hình B, nó phải thực hiện bao nhiêu vòng quay để trở lại

Toán Lớp 12: Bán kính hình tròn B gấp 3 lần bán kính hình tròn A. Nếu hình A lăn xung quanh hình B, nó phải thực hiện bao nhiêu vòng quay để trở lại điểm xuất phát?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:như hình 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Có gì k hiểu thì nói 

  toan-lop-12-ban-kinh-hinh-tron-b-gap-3-lan-ban-kinh-hinh-tron-a-neu-hinh-a-lan-ung-quanh-hinh-b

 2. Giải đáp: 4 vòng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có thể thấy:
   Quãng đường mà hình tròn A lăn được bằng quãng đường di chuyển của tâm hình tròn A. Tâm I của hình tròn A cách tâm hình tròn B một khoảng bằng 4 lần bán kính của hình tròn A (tương ứng, chu vi của đường tròn mà I vạch nên cũng gấp 4 lần chu vi hình A). Vì vậy, hình A phải thực hiện 4 vòng quay mới trở lại điểm xuất phát.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu