Toán Lớp 6: Giúp mình với : Không thực hiện phép tính toán hãy giải thích vì sao kết quả các phép tính sau đây là sai: A) 121+222+323+984+999=2648

By Thu Giang

Toán Lớp 6: Giúp mình với :
Không thực hiện phép tính toán hãy giải thích vì sao kết quả các phép tính sau đây là sai:
A) 121+222+323+984+999=2648
B)121+222+323+984+999=5649

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Giúp mình với : Không thực hiện phép tính toán hãy giải thích vì sao kết quả các phép tính sau đây là sai: A) 121+222+323+984+999=2648”

 1. @Kem
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A) 121+222+323+984+999=2648
  GIải thích: Bằng cách ta chỉ tính chữ số tận cùng
  Ta là như sau: …….1 + …………2 + ……………3 + ……………4 +………….9 = ……..9
  ⇒ Tổng trên tận cùng là 9
  Vậy kết quả trên sai
  B)121+222+323+984+999=5649
  Ta có: (100 + 200 + 300 + 980 + 990) + 21 + 22 + 23 + 4 + 9
  2600 + ….9
  ⇒ 26..9 < 5649

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Ta có : 1 + 2 + 3 + 4 + 9 = 19 (tận cùng là 9) nên 121+222+323+984+999 = 2648 tận cùng là 9 (vô lý)
  b) Vì 121+222+323+984+999 đều là số có 3 chữ số nên tổng của nó luôn nhỏ hơn tổng của 5 số 1000 bằng 5000 nên 121+222+323+984+999=5649 (vô lý)
   

  Trả lời

Viết một bình luận