Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp mình với : Không thực hiện phép tính toán hãy giải thích vì sao kết quả các phép tính sau đây là sai: A) 121+222+323+984+999=2648

Toán Lớp 6: Giúp mình với :
Không thực hiện phép tính toán hãy giải thích vì sao kết quả các phép tính sau đây là sai:
A) 121+222+323+984+999=2648
B)121+222+323+984+999=5649

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Ta có : 1 + 2 + 3 + 4 + 9 = 19 (tận cùng là 9) nên 121+222+323+984+999 = 2648 tận cùng là 9 (vô lý)
  b) Vì 121+222+323+984+999 đều là số có 3 chữ số nên tổng của nó luôn nhỏ hơn tổng của 5 số 1000 bằng 5000 nên 121+222+323+984+999=5649 (vô lý)
   

 2. @Kem
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A) 121+222+323+984+999=2648
  GIải thích: Bằng cách ta chỉ tính chữ số tận cùng
  Ta là như sau: …….1 + …………2 + ……………3 + ……………4 +………….9 = ……..9
  ⇒ Tổng trên tận cùng là 9
  Vậy kết quả trên sai
  B)121+222+323+984+999=5649
  Ta có: (100 + 200 + 300 + 980 + 990) + 21 + 22 + 23 + 4 + 9
  2600 + ….9
  ⇒ 26..9 < 5649

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang