Toán Lớp 5: số học sinh lớp 4 và 5 có 65% là nữ nếu nữ bớt 75 học sinh them75 học sinh nam thì nữ chiếm 60% tìm số học sinh khối 4 và5

Toán Lớp 5: số học sinh lớp 4 và 5 có 65% là nữ nếu nữ bớt 75 học sinh them75 học sinh nam thì nữ chiếm 60% tìm số học sinh khối 4 và5

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi bớt đi 75 học sinh thì số % giảm đi so với học sinh nam :
  65% – 60% = 5% (giảm)
  Số học sinh khôi 4; 5 là:
  75:5×1000=1500 (học sinh)
  Đáp số: 1500 học sinh.

  Trả lời
 2. $\text{Bài giải :}$
  $\text{Khi bớt 75 học sinh thì số h/s giảm đi sao với học sinh Nam là :}$
  $\text{65 % – 60 % = 5 % }$
  $\text{Số học sinh của khối 4 và khối 5 là :}$
  $\text{75 ÷ 5 × 1000 = 1500 ( học sinh ) }$
  $\text{Vậy : Số học sinh khối 4 và khối 5 là : 1500 học sinh .}$
  Xin hay nhất
  no copy nhé 

  Trả lời

Viết một bình luận