Toán Lớp 5: Phép chia 48,5 : 2,3 số dư là: A) 1,6 B) 0,16 C) 0,016 D) 0,0016

Toán Lớp 5: Phép chia 48,5 : 2,3 số dư là:
A) 1,6
B) 0,16
C) 0,016
D) 0,0016

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Phép chia 48,5 : 2,3 số dư là: A) 1,6 B) 0,16 C) 0,016 D) 0,0016”

 1. phép chia 48,5 : 2,3 = 21,08
  ta có số dư là 0,016.
  muốn chia một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:
  – đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số .
  – bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.
  ta đặt tính như sau:
  48,5 |_2,3_
  46    |21,08
  —–
    25
    23
      20
      200
      184
   0,016
  CHÚC BẠN HỌC TỐT 
       MONG BẠN CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY  NHẤT

  Trả lời

Viết một bình luận