Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: ( 123 + 345) + (456 – 123) –2017 ( 345) − −  ( 17 – 229) + ( 17 – 25 + 229) ; ( 125 – 679 + 145) – ( 125 – 679 )

Toán Lớp 6: ( 123 + 345) + (456 – 123) –2017 ( 345) − − 
( 17 – 229) + ( 17 – 25 + 229) ;
( 125 – 679 + 145) – ( 125 – 679 )

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  ( 123 + 345) + (456 – 123) – 2017 ( 345)
  = 468 + ( 456 – 123) – 2017 x 345
  = 468 + 333 – 2017 x 345
  = 468 + 333 – 695865
  = – 695064
  ( 17 – 229) + ( 17 – 25 + 229)
  = ( – 212) +  ( 17 – 25 + 229)
  = ( – 212) + 221
  = -212 + 221
  = 9
  ( 125 – 679 + 145) – ( 125 – 679 )
  = (- 409) – (125 – 679)
  = (- 409) – ( – 554)
  = – 409 – ( – 554)
  = – 409 + 554
  = 145
  $#thuanhuy$
  $\text{Xin hay nhất!}$

 2. Giải đáp:
  Gỉai thích bước giải:
    b) (17- 229) + (17 – 25 + 229)
  = 17-229+17-25+229
  = 17+17-25
  =9
  c)  ( 125-679+145)-(125-679)
  = 125-679+145-125+679
  =(125-125) + (-679+679) + 145
  = 145
  Chúc bạn học tốt=))
  ( mik xin lỗi vì ko làm câu a nhưng câu a bạn đăng đang bị lỗi )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )